Behandelingen

Wat doet de mondhygiëniste?

Wat de mondhygiënist precies doet en hoeveel tijd het kost hangt natuurlijk af van de aard en de ernst van het probleem. Ze stelt u enkele korte vragen over u gebit, uw tandvlees, uw gezondheid in het algemeen (gezondheidsvragenlijst) en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne. Bijvoorbeeld uw dagelijkse bezigheden en uw eetpatroon. Ook een eventuele zwangerschap is van belang, omdat u dan extra gevoelig kunt zijn voor tandvleesproblemen. Daarna doet de mondhygiënist een mondonderzoek. Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem maakt ze een parodontiumstatus. Hierop wordt nauwkeurig de conditie van uw tandvlees beschreven.

De behandeling vindt steeds plaatst aan de hand van die parodontiumstatus, daarop staat namelijk precies hoeveel uw tandvlees verbetert of verslechtert. Daarna maakt ze met u een behandelplan. In dat behandelplan spreekt de mondhygiënist met u af welke behandelingen nodig zijn, hoe en wanneer deze worden uitgevoerd. Ze vertelt u ook van te voren wat uw behandeling ongeveer gaat kosten.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen)
 • het polijsten van vullingen
 • daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.
 • ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

1) Ontstoken tandvlees (gingivitis)

Ontstoken tandvlees ontstaat door tandplaque, een zacht en kleverig wit laagje. Tussen tanden en kiezen en langs de rand van het tandvlees is dit moeilijk weg te halen. Plaque kan hard worden, dit heet tandsteen. Daardoor kan een ontsteking ontstaan. Uw tandvlees wordt rood, bloedt snel en u kunt een slechte adem krijgen. Ook wel gingivitis genoemd. Als u de symptomen van gingivitis negeert, omdat u ze niet herkent of omdat u liever niet naar de tandarts/mondhygiënist wilt gaan, zal het probleem toenemen. Als gingivitis niet behandeld wordt, kan het verergeren tot parodontitis, een ernstige vorm van tandvleesontsteking waarbij ook het steunweefsel (kaakbot) rond de tand of kies ontstoken is. Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplaque de kans krijgen, om dieper in de ruimte tussen de tand en tandvlees, te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd. Parodontitis is een ernstige aandoening. (zie omschrijving parodontitis)

2) Vieze smaak en / of slechte adem

Bijna iedereen heeft wel eens last van een slechte adem: ‘s morgens na het wakker worden of na het eten van bepaalde levensmiddelen zoals knoflook, uien en kruiden. Ook roken of het gebruik van alcohol zijn van invloed op de uitgeademde lucht. Door de tanden te poetsen of iets te eten/drinken is de slechte adem meestal snel verholpen. Ongeveer een kwart van de volwassenen heeft vaker een onaangename geur in de adem. Dit wordt halitose of foetor ex ore genoemd. Omdat de mond en het gebit, behalve voor eten ook gebruikt wordt om mee te praten, te lachen en bijv. te zoenen, kan halitose een grote sociale belemmering vormen.

Oorzaak buiten de mond

De oorzaak kan lokaal in de mondholte gelegen zijn of deze kan op een andere plaats in het lichaam bevinden. Buiten-de-mondholte gelegen oorzaken van halitose zijn o.a:

 • luchtwegaandoeningen
 • aandoeningen in het maag-darmkanaal
 • lever/ galblaasaandoeningen
 • suikerziekte
 • geneesmiddelen
 • voedings-/genotsmiddelen (knoflook, alcohol, tabak)

Dit is slechts een gedeelte, van een scala aan buiten-de-mondholte gelegen factoren. Het is uitgebreider dan hier besproken wordt. Toch speelt vooral de tandarts of mondhygiënist een grote rol bij het voorkomen en genezen van halitose. De oorzaak van deze onaangename adem blijkt namelijk bijna altijd in de mondholte gelegen te zijn!

Veroorzaakt door bacteriën in de mondholte

Sommige bacteriën in de mond, kunnen op plaatsen waar (bijna) geen zuurstof is, (zwavelhoudende) eiwitten omzetten in vluchtige zwavelverbindingen. Deze zwavelverbindingen (H2S, CH3SH) veroorzaken de onaangename geur en zijn bij zeer lage concentraties al ruikbaar. Naast zuurstof heeft ook speeksel een beschermende werking tegen bacteriën; een droge mond bijv. door koffie of medicijngebruik kan een vieze smaak en slechte adem veroorzaken en/of verergeren. Het is zelfs mogelijk om de concentratie zwavel in de adem te meten, dit wordt onder meer gedaan tijdens het halitose-spreekuur van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt.

In principe heeft iedereen zwavelvormende bacteriën in de mond, wat verklaart waarom ‘gezonde’ mensen wel eens uit hun mond ruiken. Zwavelhoudende eiwitten zitten o.a. in dode cellen, speeksel en voedselresten. Voedselresten achtergebleven tussen tanden en of een kunstgebit kunnen daardoor ook halitose veroorzaken. Plaatsen met weinig zuurstof zijn o.a. de groeven en spleten (fissuren) op de tong en de amandelen, de ruimtes tussen tanden (approximaal) en de pocket tussen de tanden en het tandvlees.

Bij een onderzoek van de universiteit van Leuven bleek dat 87% van de halitose werd veroorzaakt door bacteriën op de tong en/of in de pocket (= de spleet tussen het tandvlees en de tanden).

3) Wat is parodontitis?

De bacteriën in tandplaque op de tanden en kiezen veroorzaken een ontsteking langs de rand van het tandvlees. Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis.

De ontsteking in de tandvleesrand kan zich uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplaque. Door deze tandplaque verplaatst de ontsteking zich nog dieper. De vezels gaan door de ontsteking kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor wordt de ruimte groter en ontstaat een pocket. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplaque gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan zelfs op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn al deze verschijnselen echter afwezig! Daardoor kan parodontitis lang onopgemerkt blijven.

Uw gezondheid en parodontitis

Roken

Parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Bovendien is de ernst van parodontitis bij rokers groter dan bij niet-rokers. Ook reageren rokers minder goed op de behandeling van parodontitis dan niet-rokers.

Diabetes

Diabetes – en dan vooral de niet goed ingestelde diabetes – geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis. Ook is door diabetes de kans op het ontstaan van abcessen bij parodontitis groter.

Stress

Psychische stress kan de afweer van het lichaam onderdrukken. Daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe en kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis groter zijn.

Wat kan verder invloed hebben op parodontitis?

Ook zwangerschap, verschillende ziekten en medicijngebruik kunnen invloed hebben op parodontitis. Daarom is het belangrijk dat uw tandarts en mondhygiënist op de hoogte zijn (en blijven) van uw gezondheid.

Gevorderde parodontitis

Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden en kiezen of het ontstaan van ruimtes tussen tanden. Als het tandvlees ver is teruggetrokken, kan dat een lelijk gezicht geven. Doordat bij terugtrekkend tandvlees de wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen, kunnen de tanden en kiezen erg gevoelig zijn bij het poetsen. Dat kan ook het geval zijn bij het nuttigen van warme, koude, zoete of zure dranken en spijzen. Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden en kiezen al hun houvast verliezen en uitvallen.

Niet iedereen krijgt parodontitis. Dit komt o.a. doordat van persoon tot persoon verschillende soorten en aantallen bacteriën in de tandplaque voorkomen. De ‘agressiviteit’ van die bacteriën kan sterk verschillen. Daardoor zal de tandplaque van de ene persoon veel schadelijker zijn dan die van een ander. Ook de algemene weerstand tegen bacteriën in de tandplak speelt een belangrijke rol. O.a. roken vermindert de weerstand tegen bacteriën in de tandplaque.

Onderzoek en behandelplan

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Maar deze verschijnselen zijn lang niet altijd aanwezig. Daarom wordt een ontsteking van het tandvlees met een zogenaamde pocketsonde opgespoord. De pocketsonde wordt hiertoe in de pocket geschoven: als daarbij een (kleine) bloeding optreedt, is het tandvlees ontstoken. Door de pockets rondom alle tanden en kiezen met de pocketsonde te onderzoeken, kan worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is.

Met de pocketsonde wordt ook gemeten of de pocket verdiept is. Vanaf 4 mm is sprake van een verdiepte pocket.

Met behulp van röntgenfoto’s kan worden vastgesteld of, en hoeveel, kaakbot verloren is gegaan door de ontsteking in het tandvlees.

Ook wordt nog vastgesteld of tanden en kiezen al losstaan door het botverlies, of het tandvlees is teruggetrokken en waar tandplaque en tandsteen op de tanden en kiezen zit.

Met al deze gegevens, die worden genoteerd in een zogenaamde parodontiumstatus, bepaalt de mondhygiënist welke tanden en kiezen, wel, misschien, of niet meer te behouden zijn. Tenslotte wordt de overeengekomen behandeling vastgelegd in een behandelplan.

Bij zeer ernstige parodontitis kan de mondhygiënist ook nog een bacteriologisch onderzoek van de tandplaque laten uitvoeren. Hiervoor wordt tandplaque uit een aantal verdiepte pockets gehaald. Een bacteriologisch laboratorium stelt vervolgens vast welke soorten bacteriën in de tandplaque voorkomen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de tandarts eventueel antibiotica voorschrijven – als ondersteuning van de behandeling – als dit nodig is.

Professionele gebitsreiniging

Tandsteen en tandplaque in verdiepte pockets kunt u niet zelf verwijderen. De mondhygiënist doet dat daarom met speciale instrumenten. Dit heet de professionele gebitsreiniging. Door de combinatie van een goede mondhygiëne en professionele gebitsreiniging verdwijnt meestal de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich aan de tanden en kiezen: de parodontitis is dan verdwenen. De pocketsonde meet dan ondiepe en niet bloedende pockets. Het verloren kaakbot groeit helaas niet meer aan. Tijdens de genezing kan het tandvlees terugtrekken en de tandhalzen worden soms tijdelijk gevoelig door de behandeling. Door elke dag de mondhygiëne goed uit te voeren voorkomt u een nieuw ontsteking. Daardoor zal er niet nog meer kaakbot meer verloren gaan.

Herbeoordeling

U heeft gezien dat door de combinatie van een goede mondhygiëne en professionele gebitsreiniging parodontitis kan genezen. Na de instructies mondhygiëne en de professionele gebitsreiniging onderzoekt de mondhygiënist bij welke tanden en kiezen nog parodontitis aanwezig is. Dit onderzoek heet de herbeoordeling. Als er nog parodontitis gevonden wordt, is dat omdat er nog tandplaque en/of tandsteen boven en/of onder (in de verdiepte pockets) de tandvleesrand zit.

Tandplaque en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van een onvoldoende mondhygiëne. Het vervolg van de behandeling richt zich dan altijd eerst op het verbeteren daarvan. Na enige tijd volgt een nieuwe herbeoordeling.

Als er nog tandplaque en tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de mondhygiënist de erg diepe of moeilijk bereikbare pockets niet altijd volledig kan reinigen. Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen, is het nodig dat de tandarts/parodontoloog een operatieve behandeling (flap-operatie) uitvoert. U wordt hiervoor dan doorverwezen naar tandarts of parodontoloog.

5) Tanden bleken

Eerst check ik uw gebit. U krijgt een objectief advies om wel of niet uw tanden te bleken. Uit ervaring weet ik dat een gebitsreiniging voor de behandeling een beter resultaat zal geven. Wilt u uw tanden nog steeds witter, dan kun u van buitenaf bleken. Dat gebeurt met behulp van een bleeklepel en bleekgel. Eerst maak ik een afdruk van uw gebit. Op een gipsmodel wordt een goed passende bleeklepel gemaakt om irritatie van het tandvlees te voorkomen. De bleeklepel is de mal waarmee u de blekende gel op de tanden aanbrengt. De gel bevat 6% waterstofperoxide.

Na een goede instructie hoe u de gel moet aanbrengen en wanneer u de bleeklepel moet dragen, krijgt u een bleekset mee naar huis. Daarom wordt deze methode ook wel ‘thuisbleken’ genoemd. Afhankelijk van hoe erg u tanden verkleurd zijn, ziet u na enkele dagen al wittere tanden. Tijdens het bleken kunnen de tanden en het tandvlees tijdelijk gevoelig worden. Dat is vervelend maar niet erg. Deze manier van bleken is veilig.

Kan je al je tanden en kiezen bleken?

Tijdens een bleekbehandeling kleuren vullingen, facings (een schildje van porselein of composiet), kronen en bruggen niet mee. Een bleekbehandeling voor die tanden of kiezen heeft dus geen zin. Ze kunnen door de wittere tanden en kiezen eromheen zelfs meer opvallen na het bleken. Daarom is een eerlijk en deskundig advies superbelangrijk. Bespreek uw wensen en vraag of uw gewenste resultaat haalbaar is. U wilt natuurlijk wel dat tandenbleken veilig blijft.

Is thuisbleken slecht voor u tanden?

Het buitenste deel van het glazuur direct na het bleken is tijdelijk iets poreuzer en minder hard. Dit komt weer helemaal goed als het glazuur in contact komt met speeksel. Thuisbleken is niet schadelijk heeft geen blijvende nadelige gevolgen en levert een beter resultaat dan eenmalige behandelingen.

Kan je tijdens de bleekbehandeling alles eten en drinken?

Tijdens de bleekperiode is het beter kleurstoffen te vermijden. Denk aan rode wijn, rode spaghettisaus, kerrie en paprikachips. Tijdens de bleekbehandeling is ook roken, donkere thee drinken en koffiedrinken af te raden. Het bleekresultaat zal echt duidelijk frisser zijn als u kleurstoffen vermijdt.

Welk resultaat zal het bleken opleveren?

Het te bereiken bleekresultaat verschilt voor iedereen. De basiskleur van het tandbeen bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke resultaat. En die basiskleur is bij iedereen anders. Ook gebleekte tanden zullen na verloop van tijd weer verkleuren. Verkleuring gebeurt sneller als u rookt of voedingsstoffen met veel kleurstoffen gebruikt.

Kan je met ‘whitening‘ tandpasta’s je tanden witter maken?

Nee. Whitening tandpasta’s bleken niet. Er zitten enzymen en fosfaten in die kleurstoffen losmaken aan de buitenkant van de tanden waarna u ze makkelijker kunt wegpoetsen. Met whitening tandpasta’s kunt u dus makkelijker verkleuringen op het oppervlak verwijderen. En schone tanden lijken witter.

Wat kost het om je tanden te laten bleken?

Het laten maken van de bleeklepels en de bleekgel kost 315 euro. Omdat het een cosmetische behandeling is, zal dit niet vergoed worden door je ziektekostenverzekeraar.

Voor cliënten die nieuw zijn in onze praktijk bieden wij een gratis tandvleescheck aan. Zo weet u gelijk of uw tandvlees gezond is.

6) Gewoon gaaf

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden! Uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Individuele cariëspreventie

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en het kind advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Hij begeleidt het kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschatting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij/zij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra beschermen (sealen) of een fluoridebehandeling geven. Maar meestal zijn die behandelingen niet nodig. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.

Tandenpoetsen en napoetsen

Een gezonde mond begint met het op de juiste manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf-mondzorgverleners coachen hun patiënten daarbij. Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral. Maar kinderen poetsen nog niet overal even goed. Daarom is hulp nodig! Goed tandenpoetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren. Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden en kiezen nog niet echt goed schoon. Adviseer daarom de tanden en kiezen bij kinderen tot die leeftijd ten minste 1 keer per dag na te poetsen, ook als elektrisch wordt gepoetst. Met het napoetsen maken ouders tevens duidelijk hoe belangrijk deze dagelijkse verzorging is. Zo wordt tandenpoetsen een goede gewoonte. Ook na het tiende jaar blijft het belangrijk dat ouders en mondzorgverleners het tandenpoetsen begeleiden en controleren.

De Gewoon Gaaf-methode helpt kinderen hun gebit gaaf te houden. Onder begeleiding van de mondzorgverlener kunnen ouders, samen met hun kind het gebit gaaf en zijn mond gezond houden. Gewoon Gaaf! Doe je mee?

7) Mondzorg van zwangere vrouwen van belang voor een gezonde baby

Tijdens de zwangerschap stijgt de hormoonspiegel in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt daardoor het tandvlees roder en opgezwollen, en bloedt het tijdens het tandenpoetsen. Deze gevoeligheid is een overgevoelige reactie op tandplak en wordt veroorzaakt door een verhoogd niveau van progesteron in uw lichaam. Deze tandvleesontsteking tijdens de zwangerschap wordt ook wel “zwangerschapsgingivitis” genoemd. Dit kan met name tussen de tweede en achtste maand optreden. Uw tandarts of mondhygiënist kan u adviseren hoe u uw gebit goed schoon kunt houden met de tandenborstel en aanvullende middelen en u erbij helpen om verdere problemen te voorkomen.

De belangrijkste aanwijzing over het verband tussen ontstoken tandvlees en zwangerschapscomplicaties komt voort uit onderzoek waaruit is gebleken dat vrouwen die ruim vóór de bevalling actie hebben ondernomen tegen ontstoken tandvlees minder kans liepen op vroeggeboorten. Tijdige diagnose en behandeling van tandvlees problemen door de mondhygiënist draagt bij tot het reduceren van zwangerschapscomplicaties.

Om een zwangerschap tot een goed einde te brengen gelden verschillende leefstijl adviezen. Zoals gezond eten, niet roken, geen alcohol drinken, zo weinig mogelijk stress en regelmatig bewegen. Een goede verzorging van het gebit van de aanstaande moeder wordt in dit rijtje adviezen meestal vergeten. De beste garantie voor een gezonde afloop van de zwangerschap is een gezond lichaam en daar hoort ook zeker een gezonde mond bij.

Zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap doorlopen met een tandvleesontsteking hebben een fors verhoogde kans op een vroeggeboorte of een kind met te laag geboortegewicht dan vrouwen die wel hun tandvleesontsteking vroegtijdig laten behandelen. “Vrouwen die zwanger willen worden zouden hun tandvlees moeten na laten kijken of er geen ontstekingen zijn”, waarschuwt de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

“Het advies om goed je gebit te verzorgen als je zwanger bent zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het advies om dan niet te roken en alcohol te gebruiken”.

Tot de 35e week heeft het behandelen van tandvleesontsteking nog positieve gevolgen voor het geboortegewicht en het tijdstip van de geboorte.

Wat kunt u zelf doen?

Voorkom problemen en laat uw gebit regelmatig controleren door uw mondhygiënist. Let op bepaalde symptomen zoals: rood en gezwollen tandvlees, bloedend tandvlees bij het poetsen of eten, loszitten van tanden of kiezen en terugtrekkend tandvlees. Ook een vieze smaak of een slechte adem kan duiden op parodontitis. Wanneer u deze symptomen heeft, vraag dan advies aan uw mondhygiënist. Parodontitis geeft zelden pijnklachten.

Tips voor een gezonde mond tijdens de zwangerschap

Poets uw tanden twee maal per dag gedurende twee minuten met een fluoridetandpasta.

Reinig dagelijks (bij voorkeur ’s avonds) de ruimte tussen uw tanden en kiezen met tandenstokers, ragers of flossdraad.

Beperk het aantal eet en drinkmomenten tot 7 per dag.

Ons advies

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met een goede mondhygiëne, zowel voor de ouders als het kind! Juist nu uit onderzoek is gebleken dat het slecht gesteld is met de kindergebitten in Nederland.

Graag willen wij samen met u werken aan een gezond gebit. Heeft u nog vragen? Bel ons of kom langs voor een gratis mondonderzoek.